ITI1 – MS Word

 

Zadanie WORD:

Należy sformatować dokument tak aby:

  • zawierał nagłówki I i II stopnia,
  • numery w nawiasach zastąpić auto-numerowaniem,
  • zaprojektować 1-szą stronę tak aby zawierała tytuł, logo uczelni, fikcyjnego autora, datę wykonania
  • na nowej 2 stronie wygenerować spis treści,
  • na nowej 3 stronie wygenerować spis tabel i spis rysunków
  • obrócić ostatnią stronę, do położenia poziomego, tak aby tabela mieściła się na stronie
  • umieścić nagłówki i stopkę, (z wyjątkiem 1 strony), w nagłówku umieścić informację o tytule, + logo uczelni+ datę,w stopce dane uczelni
  • dodać numery stron (bez pierwszej strony)

Pobierz dokument źródłowy

 

Zadania domowe : pobierz(powtórzenie Worda ze szkoły średniej)

Należy wykonać wszystkie zadania z zestawu (taki zakres będzie obowiązywał na kolokwium). Jeśli ktoś nie zdąży, należy skończyć samodzielnie w domu.