ITI5 – Excel – Wykresy i korespondencja seryjna

CZĘŚĆ 1
Sporządzić kartę klienta  ( na jedenj stronie A4 ) dla wszystkich klientów biura matrymonialnego zawierającą :
Data rejestracji
pseudonim
płeć
narodowość
data urodzenia
status materialny
zainter.
wzrost
waga
nałogi
dzieci
Wszystkie karty klientów  wyeksportować do PDF jako jeden plik
———————————-

 

  1. Sporządzić wykres dziennego kursu EURO w 2011 roku (http://nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx)
  2. Zmodyfikować kurs EURO aby wykres (skala y) był od 0 zł do 4.3 zł
  3. Sporzadzić wykres funkcji y = x^3 – 2x^2 +3. W zakesie x<-10;10>
    z dokładnością do 1
  4. Sporządzić wykres funkcji y = sin (x) gdzie a jest stałą w zakesie x<-2;2> z dokładnością do 0.2
  5. Zmodyfikować wykres sin wprowadzając stałą A,która zmienia się od 1 do 5.   y = sin (x*a)
  6. Dodać do wykresu możliwość przedstawienia abs(y). Zadanie powinno wyglądać tak:

Więcej o zaawansowanych wykresach (do przejrzenia w domu) na stronie: http://www.excelszkolenie.pl/Excel%202007/Wykresy%20dla%20zaawansowanych.htm