ITI8 – Formularze

Zadanie 1 (do zajęć)

Utworzyć formularz z wykresem przedstawiający wykres y= sin(x*a) w przedziale <-2;2> dla a z przedziału <1;5> – używając pola „licznik” formularza

Zadanie 2 (do zajęć)

utworzyć formularz, który wylicza wartość podatku płaconego przez mieszkańca, w sposób przedstawiony na rysunku:

Pobierz szablon zadania

excel-formularze

 Objaśnienia : używamy funkcji INDEKS do wyznaczenia opłaty za typ mieszkania

 

PROJEKT

ZBUDOWAĆ PONIŻSZY FORMULARZ, i zaprojektować obliczenia

excel-projekt

OPIS i UWAGI:

  1. Na arkuszu mają być tylko informacje dla użytkownika (dane do obliczeń powinny być w osobnym arkuszu). Projekt, gdzie dane będą w tym samym arkuszu jest ZŁY 
  2. Komentarzy nie wstawiamy

Zrealizowany PROJEKT (robimy pojedynczo) należy przynieść na następne zajęcia

Przykładowy projekt wzorcowy:

salon-przyklad