Laboratorium 6 – Konfiguracja firewalla pfSense

Przygotowanie do laboratorium:

Strona produktu pfSense

Hardware do pfsense:  Przykład 1Przykład 2

Tutorial instalacji : www.youtube.com/watch?v=dfix8WsNSHc

 

Firewall pfSense znajduje się z wirtualnym laboratorium (maszyna Win10-SKM),

Po pierwszej części zajęć prezentującej możliwości pfSense należy zrealizować samodzielnie następujące punkty: (w razie problemów należ się posiłkować dokumentacją pfSense)

  1. Korzystając z „DHCP Serwer”  ustal stałe (192.168.10.10) IP dla Windows Serwer, po czym wymuś to ustawienie na serwerze
  2. Zablokuj dostęp do Facebooka wewnątrz sieci LAN
  3. Uruchomić „Pulpit zdalny” na Windows Server
  4. Na pfSense przekierować port 3389 (domyślny RDP) z WAN do Windows Server  (port forwarding)
  5. Podłączyć się do pulpitu zdalnego :Windows Server” z poziomu Windows 10
  6. Uruchom graficzną analizę ruchu w pfsense
  7. Na Windows Serwer uruchom speedtest.net – czy wyniki podane w programie odpowiadają są zbieżne z tym co obserwujesz w pfSense
  8. w pfSense skonfiguruj ograniczenie pasma (ruch przychodzący) do Windows Server do 10 mb/s   (pomoc1, pomoc2)
  9. Uruchom ponownie speedtest.net i sprawdź czy reguła działa

Po wykonaniu zadania przedstawić  je. Osoby nieobecne lub które nie skończą zadania otrzymują 0 punktów – dziś nie robimy żadnego sprawozdania