PowerMap dla Excel

Pracujemy z geo-wizualizacją danych w Excelu

 

 

 1. Wprowadzenie (miasta i ludność)
 2. Wprowadzenie cd. PKB na świecie
 3. Analiza sprzedaży w/g geografii (plik)
  1. sprzedaż według magazynu
  2. sprzedaż według handlowca
  3. jak to jest z wykresami obszarowymi
  4. warstwy (wg pracownika, sprzedaż z podziałem na typ_sieci)WYNIK:
   sprzedaz-w-polsce
 4. Zadanie do samodzielnego wykonania – sprzedaż w Europie (plik). Utwórz analogiczną mapkę : (łącznie z postępem sprzedaży w czasie)

 

zadanie


ZADANIE ZALICZENIOWE:  (analiza wieżowców w Dallas na przestrzeni XX wieku)

Dane do zadania (Dallas)

 

ZADANIE:

 1. Jaki jest stosunek budynków z basenem do budynków bez basenu (użyj tabeli przestawnej)
 2. Pokaż na mapie budynki ich wartość rynkową  oraz wyróżnij budynku posiadające basen. Wyciągnij wnioski.
 3. Pokaz zużycie prądu w podziale na dekady powstawania budynków
 4. Zbuduj analogiczną mapkę (pokaż mapkę)
 5. Zrób analogiczną tabelę przestawną (tabela)