Praca z programem Axence NetTools – Zadania

Program można pobrać stąd: http://axence.net/pl/

Na potrzeby zajęć jest on jednak dostępny na pulpicie VKomputera SKM-Win7

 

Zrealizowac i udokumentować w sprawozdaniu (printscreen + opis) następujące zadania:

 1. Ustawić testowanie dostępności usług i urządzeń oraz ustawić alarm mailowy gdy będą niedostępne (parametry alarmu skonfigurować samodzielnie i uzasadnić wybór)
  1. dostępność serwera fizycznego CITI-LAB.pl
  2. dostępność uslugi http na serwerze CITI-LAB.pl
  3. dostępność usługi IMAP4 na serwerze poczta.ue.wroc.pl
 2. Przeprowadzić test przepustowości dla switcha oraz bramy domyślnej i porównać wyniki (wykorzysując metody netcheck i Przepustowość)
 3. sprawdzić otwarte połączenia oraz połączenia na swoim komputerze   ( z pominięciem pętli lokalnych)
 4. w parze z sąsiadem – uzyskać dostęp przez WMI oraz zdalnie wyrzucić go z komputera
 5. Przedstawić graficznie drogę do serwera wikipedia.org