Slajdy z mojej prezentacji “Implementacja VDI na UE we Wrocławiu

Materiały z prezentacji mojego artykułu “Implementation of Virtual Desktop Infrastructure (VDI) in an academic laboratories”,który miałem przyjemność wygłosić na miedyznarodowej konferencji “FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS” w sierpniu 2014 roku

Fedcsis – 2014 VDI