Slajdy z mojej prezentacji „Implementacja VDI na UE we Wrocławiu

Materiały z prezentacji mojego artykułu „Implementation of Virtual Desktop Infrastructure (VDI) in an academic laboratories”,który miałem przyjemność wygłosić na miedyznarodowej konferencji „FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS” w sierpniu 2014 roku

Fedcsis – 2014 VDI